The Life Clutter

In dit videofragment ziet u mijn eigen ontworpen fabriek bestaande uit vier machines bij verschillende gezinnen. Deze zijn verbonden met elkaar via kabels en buizen, die verdwijnen onder de grond. Hier is er geen sprake van een eindproduct, maar wel van diensten. De diensten bestaan uit huishoudelijke taken die ook na een lange dag werken, een routineuze opdracht zijn geworden: koken, de was doen en het gras afmaaien. Elke taak is in de film een onuitputtelijke cyclus, net zoals de algemene werking van de fabriek. Het videofragment zou dus eigenlijk ook constant herhaald moeten worden.

De aanleiding van dit project start uit persoonlijke ervaringen als bandwerker in verschillende fabrieken. Het waren voor mij in der tijd tijdelijke studentenjobs, maar voor veel mensen is dit leven van onophoudelijke routine dag in dag uit de realiteit. Deze werkervaringen gaven mij een heel bevreemdend gevoel die me altijd zijn bijgebleven en mijn kijk op onze economie sterk hebben beïnvloed. Zowel fysiek als mentaal voelde het oneindig doorlopende karakter van het werk als vreemd en onnatuurlijk aan. Trouwens niet alleen het werk zelf, maar ook de werking van het productieproces is in mijn ogen absurd: garnalen worden bijvoorbeeld gevangen in Nederland, gepeld in Marokko om dan vervolgens terug gescheept te worden naar België.

In deze video creëer ik mijn eigen versie van een wereld vol automatisering, vervreemding en absurditeit. Beschouw het als een karikatuur of een parallelle wereld waarin de onderhuidse structuur fysiek zichtbaar wordt gemaakt. Het gaat niet enkel over de dagelijkse sleur van het arbeidersleven, maar voornamelijk over de gevolgen van de vervreemding die ontstaat bij het individu en ook op het collectieve niveau. Het tast onze denkwijze en levensvisie sterk aan en we lijken dit blindelings te accepteren. De beelden uit deze kortfilm lijken absurd en vrij onrealistisch, maar in feite zijn ze niet minder absurd dan hetgeen zich dagelijks in de realiteit afspeelt.

Hieronder ziet u foto's van de presentatie tijdens een Map-tentoonstelling in het KASK.

the life clutter

the life clutter 1

the life clutter 2

the life clutter 3

De tekeningen van de machines kan u bekijken in de volgende post.

go to next project