Drawing in action

Als een object of levend wezen in beweging is, dan houdt dat in dat hij/zij constant in verandering is. Tijdens deze actie kan er heel veel visuele informatie op een korte tijd samen komen. Te veel om alles met ons oog te zien of althans volledig te begrijpen. Met deze performance probeer ik zelfbewuster te worden van mijn eigen bewegingen door mezelf te tekenen, terwijl ik aan het tekenen ben. Het registreren van de handeling wordt daardoor de handeling. De lijnen zijn afhankelijk van mijn bewegingen, maar ook omgekeerd heeft de tekening invloed op mijn gedrag. Op het einde van de performance blijft er een permanent spoor achter van de actie. zo wordt het onzichtbare en vergankelijke, een concreet iets.

drawing in action 1

go to next project